Магазин

App Mifare Енкодер

App Енкодер за програмиране на ключ-карти за системата. Трябва впредварително да се изтегли и инсталира драйвер за него.