Магазин

CHQ-DSC Аналогов адресируем модул за управление на два сиренни изхода

Проектиран за управление на два сиренни изхода, с възможност за задействане на всеки един поотделно. Използва се за приемане на сигнали за неизправности в захранващите блокове или за магнитни контакти за следене състоянието на врати. Захранване от адресния кръг. Заема един адрес от кръга. Всяка верига е независимо наблюдаема за прекъсване или късо съединение. Всяка верига е снабдена с предпазител 1А. Допълнителeн наблюдаем вход. Синхронизирани изходи, които могат да подават непрекъснати или периодични сигнали.
Одобрен от LPCB (Loss Prevention Certification Board) и в съответствие с EFSG (European Fire and Security Group). Изисква допълнително захранване 24 V DC.