Магазин

Data Card

Дата карта за прочитане на лог файла (кога и кой е отварял) на Mifare хотелска брава.