Магазин

DOP 6001

Конвенционален линеен димо-оптичен детектор, обхват на действие до 50м. или 100м. в
зависимост от призматичния рефлектор.

Категория: