Магазин

DS-2CD2346G2-ISU/SL

AcuSense
Благодарение на deep learning алгоритми, технологията Hikvision AcuSense предлага класификация на хора или превозни средства вградени в  камерите или записващите устройства. Системата може значително да намали фалшивите аларми, генерирани от цели, различни от хора или превозни средства, като значително подобри ефективността на системата за видеонаблюдение.