Магазин

Fighter MP Конвенционален пожаро известителен и пожаро гасителен контролен панел

Fighter MP Конвенционален пожаро известителен и пожаро гасителен контролен панел с разширени функции и бъс технология

 • интуитивно управление на пожароизвестителния и гасителен панел чрез групи от менюта
 • 4-жична бъс технология осигурява гъвкавост и оптимизиране на разходите за инсталация при разширяване на системата
 • зоново разширяване: 8 до 72 конвенционални зони чрез бъс модули, 8 зони на модул
 • крос зонинг позволяващ работата на пожароизвестителния контролен панел Fighter като пожарогасителен: до 18 гасителни зони. Системата използва 4 зони и 4 релета, за да осигури надеждно откриване на алармено събитие и да активира релейните изходи, което главно се използва при гасителни системи. Всяка група от 4 зони на всеки модул и кореспондиращите им релета могат да бъдат програмирани като гасителна зона
 • разширяемост на изходите: 8 до 72 релейни изхода чрез модули с по 8 наблюдаеми релейни изхода. Когато зоната е в алармено състояние се активира 24 VDC релеен изход
 • LCD клавиатури за наблюдение, работа и програмиране на системата: Възможност  да използвате клавиатурните модули като репитри. До 8 клавиатури може да бъдат добавени в системата.
 • два наблюдавани релейни изхода за сирени при обща аларма, 24VDC/1A
 • 1 изход за главна грешка(не се наблюдава), 3А сух контакт. Активира се при детекция на грешка в системата
 • разширяемо захранване: до 16 наблюдаеми захранващи модула може да бъдат свързани към разширителните модули. Системата напълно следи статуса на АС захранването, свързаните батерии.  Захранването е сертифицирано по EN54-4.
 • вграден комуникатор: Интерфейса за телефонна линия осигурява изпращане на информация за събитията към Централизиран мониторинг. Формата на комуникация е Contact ID
 • автоматична детекция на модули (релета, зонови и клавиатурни модули): Лесна идентификация на модули чрез механизъм за селекция от клавиатурите и статус LED на устройството(избора на модул, ще активира специфично премигване на статус индикатора на избраното устройство).
 • независимо байпасиране на зонови входове и релейни изходи
 • Intellizone функция(за потвърждение на аларменото събитие): Система, която осигурява потвърждение на алармено събитие преди да се активира алармата на системата. Подпомага за избягване на фалшиви аларми като комбинира и сравнява едновременно сигнали о различни зони на детекция. Може да се активира за определени зони и да има общо или по зоново групиране.
 • режим на работа Ден/Нощ: Може да намалите фалшивите аларми през определени часове от деня чрез Intellizone функцията. Например може да активирате този режим за зоните, в които през деня се пуши.
 • 3 опции за обща евакуация: Системата може да активира обща евакуация при натискане на ръчен пожароизвестителен бутон или/и клавишна комбинация на клавиатурите или/и гасителните зони.
 • Walk Test: Потребителя може да активира тест от контролния панел. По време на теста ръчно активира всеки детектор и за потвърждение на алармената детекция се задействат сирените за кратък период и системата автоматично се рестартира. Процедурата по активиране се повтаря за всички детектори, за да се потвърди доброто работно състояние на системата.
 • LOG (списък със събития): Контролният панел Figther съхранява в паметтъ си записи за последните 1000 събития.
 •  Serial (RS232) свързване за наблюдение, работа и програмиране на системата чрез софтуер Fighter ProVision и модул FRS-232.
 • отдалечено наблюдение, работа и програмиране на системата чрез свързване на FRTCP/IP (опционален TCP/IP модул) иFighter Pro Vision софтуер.
 • сертифициран според Европейските директиви ΕΝ 54-2:1997/Α1:2006/AC:1999, ΕΝ 54-4:1997/Α2:2006/AC:1999 & ΕΝ 12094-1:2003 (пожарогасене). Европейски сертификат за съответствие No. 123-CPD-0308 от 2 Юли 2012.
 • Характеристики:

Захранващо напрежение-110-130 VAC или 220-240 VAC

Захранващо напрежение по бъс линията-24VDC

Ток при 24Vdc за всеки захранващ модул 1.8 A

Консумация на основния модул на контролния панел в състояние на готовност 112 mA

При аларма -350 mA

Консумация на зонов разширител в състояние на готовност-60 mA

При аларма-220 mA

Консумация на релеен разширител в състояние на готовност -40 mA

При аларма-230 mA

Консумация на клавиатурите в състояние на готовност-25 mA

При аларма-110 mA

Спомагателен изход -24VDC +/- 10%, 800 mA max, ограничен по ток, наблюдаван изход

Акумулаторни батерии-2x 12V, 7Ah

Напрежение на зоновите входове-16.3 VDC ±10%, 0,5 V max ripple voltage

Състояние на рестарт на зона-0,5 VDC max напрежение, продължителност 3,1 sec

Максимална консумация на детектори в зона при състояние на готовност-15 mA

Изходи за сигнални устройства – сирени, флаш лампи-24VDC ±10%, 1A max, наблюдаван и самовъзстановяващ

Релейни изходи за грешка-Сух контакт (NO/NC) 30 VDC, 3 Amps

BUS система-4-жична RS485 bus система

Максимална дължина на бъс линията-1200m, при използване на стандартни RS485 кабели

Зони на основната платка-8 зони (конфигурируеми като 8 нормални зони, 8 intellizones, 2 групи за крос-зониране)

Зонови разширители-До 8 разширителя с по 8 зони всеки (общо 72 зони с основния панел)

Релейни разширители-UДо 9 разширителя с по 8 релета всеки (общо 72 релейни изхода)

Разширителни клавиатури – до 8 клавиатури

Комуникатор – вграден DTMF комуникатор с поддръжка на Ademco C.I.D. format

Задаване на адрес на разширителните модули – адресируеми разширителни модули. Адреса се задава

Работна температура/ влажност – Клас A температурен обхват: -5о до 40 о°C. Влажност: 5 до 95% RH, без конденз

Терминали за свързване – всички терминали приемат от 12 до 18 AWG (0.75 до 2.5 кв. mm)

Размери (ВxШxД [cm])Основен модул: 31 x 45 x 9 (Fighter MP/MPR, KZRPS, KZPS, KRPS, ZRPS, ZPS)
Разширителни модули (малка кутия): 17 x 32 x 5 (модели EKZ, EKR, EXZ, EXR)
Самостоятелна LCD клавиатура KSDA: 15,5 x 11 x 2,82 x 5