Магазин

IRIS RPT

Повторителен панел, Повторителният панел работи с адресируемите панели IRIS и
SIMPO. Използва се, за да показва информация за събитията, получени от свързаните в
мрежата адресируеми панели.