Магазин

MAG 2 P

Пожароизвестителна централа 2 зони, 2 следени изхода за сирени, 1 релеен изход
„обща повреда“, 1 релеен изход „общ пожар“, „walk“ тест, място за акумулатор 1 х 7Аh,
пластмасова кутия. EN54 – 2/4.