Магазин

MCP150 IP67

Водозащитен адресируем ръчен бутон за външен монтаж. Вграден модул изолатор.
Специализиран инструмент за тест и възстановяване след задействане; Защитен
пластмасов капак. Щуцери за прокарване на кабелите и гумено уплътнение срещу
проникване на водa. IP67. EN54-11