Магазин

MINP

Мини модул с един вход. Предназначен за свързване на външни устройства за
управление. EN54-18.