Магазин

MOUT

Адресируем модул с потенциален изход за свързване на външни устройства.
Осигурява интерфейс между зона от конвенционални сирени и IRIS TTE и SIMPO TTE
кръгови разширители. IP40. EN54-18.