Магазин

Nippon ECK-280GF

  • Електромагнит със светлинна индикация.
  • Монтажа се извършва на входна врата като задължително се поставя отвътрешната й страна бутон за отваряне с време за задръжка
  •  Светлинна индикация за (червена) включено и (зелена) изключено състояние
  •  Максимално напрежение: 12V / 24V
  •  Максимален ампераж: 500mA / 250mA
  •  Усилие на задържане: 280Kg-
  • Пожарообезопасен
  •  Размер: 250мм х 30мм х 49мм