Магазин

Nippon ECK-802

  • Бутон за отваряне на врати с указателни пиктограми за вкопан монтаж.
  • Служи за отваряне на входни врати при инсталирани  електромагнитни брави или електромагнитен насрещник тип болт, но може да бъде използван и свързван и към други системи и устройства.
  • Неръждаема стомана
  • Цвят „Инокс
Категория: