Магазин

Observer

Софтуер за локален мониторинг за адресируеми системи IRIS. В съответствие с
техническите и функционални спецификации на адресируемите пожароизвестителни
панели IRIS. оддържа работа с до 32 IRIS панела и до 1000 устройства към всеки панел.
Мониторинг на състоянието на устройствата – Аларма, Нормален режим, Повреда.
Показва пълна информация за детектора в алармен режим –
зона, име и т.н. Карта на обекта.