Магазин

Прахов пожарогасител 2кг.

(Външен диаметър):  ф110мм
(Обем): 2.5л.
(Дължина на цилиндъра): 310мм
(Тегло на цилиндъра): 1кг.
(Тегло на пожарогасителя): 3.7кг
(Съдържание на прах в пожарогасителя): 2кг
(Температурен интервал): -30С -60С
(Максимално работно налягане): 18bar
(Тестово налягане): 27bar
(Работен газ): Азот
(Минимална дебелина на цилиндъра): 1.07мм
(Материал):  St12/DC01
(Пожарен клас): 13А 70B C
(Размер на опаковката): 12X13X41cm

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Пожарогасителите са предназначени за гасене на запалвания и/или начални пожари на твърди материали, леснозапалими и горими течности, газообразни вещества и електрически инсталации под напрежение до 1000V съгласно техническата характеристика на продуктите.