Магазин

Превключвател 1473

Обслужващ модул

Превключвател за управление  на две  врати.Управлява отварянето  само на тази врата, от която е пристигнало позвъняването.

Категория: