Магазин

PUO-35 (UV)

Конвенционален пламъчен детектор (UV), захранващо напрежение 17 VDC – 24 VDC,
консумация < 100 μA в алармено състояние 20 mA