Магазин

Разговорен модул

Усилвател с генератор – разговорен модул:

  •  модулът се монтира във входното звънчево табло;
  •  осигурява чуваемост на разстояние около 1м от входното звънчево табло
  •  лесен и удобен начин за монтаж във входни звънчеви табла „telekom“
  •  висока степен на устойчивост на влага, прах и други по-агресивни климатични условия
  •  осигурява две различни мелодии за позвъняване на домофонния апарат при търсене от входното табло и от звънчевия бутон пред апартамента
  •  осигурява звукова индикация пред входното звънчево табло, указваща позвъняването на търсения домофон
  •  светлинна /LED/ индикация на входното табло при провеждане на разговор. При вдигане на домофонната слушалка в апартамента или при наличие на отворен домофон на входното звънчево табло светва индикираща лампичка
  • отключване на входната врата индикирано с мелодичен звуков сигнал
Категория: