Магазин

Разговорно устройство 337 С

Разговорно устройство 337 С

  • фонична група за система 4+1 за серия RP
  • регулиране на двата разговорни канала
  • изнесен микрфон
Категория: