Магазин

Разговорно устройство 357

Разговорно устройство 357

  • фонична група за система 1+1 за серия RP
  • регулиране на двата разговорни канала
  • изнесен микрфон

За другите видове табла PROFILO и  MODY разговорните устройства са фабрично градени в тях.

Категория: