Магазин

Разговорно устройство MD 30

Разговорно устройство MD 30

  • фонична група за система 4+1  за всички модели табла
  • регулиране на двата разговорни канала
  • удобен и лесен монтаж
Категория: