Магазин

SensoIRIS BSOU IS

Адресируема пиезо сирена с основа за автоматичен пожароизвестителен детектор със
вграден изолатор. EN54-17.