Магазин

SensoIRIS BSST

Адресируема пиезо сирена с флаш с основа за автоматичен пожароизвестителен
детектор EN54-3.