Магазин

SensoIRIS T110ISO

Адресируем термичен детектор с вграден изолатор; Програмируем за фиксирана
температура (A2/S, праг 62ºС, 35m², ≤50μA) или максимално-диференциален (A1/R,
58ºС, 35m², ≤50μA). EN54-17.