Магазин

SensoMAG F10

Термичен максимален детектор A2/S, праг 62ºС, 35m², ≤50μA. LED индикация с 360°
видимост. EN54 – 5.