Магазин

SPC- Конвенционален линеен димен детектор SPC-ET

SPC-ET

Конвенционален линеен димен детектор, състоящ се от предавател и приемник, които работят на разстояние от 5 до 100м. Осигурява защитаема зона до 1500 кв. м. Разполага с функция за автоматична насторйка на сигнала. Комплектова се с/без реле за механична блокировка. Диапазон на работа от 5 до 100 м. Автоматична компенсация. Автоматична настройка силата на сигнала. Излъчващия блок може да се захрани директно от пожароизвестителната зона (или от адресния кръг). Комплектова се с/без реле за механична блокировка. Може да се включва към адресируема система – ESP, чрез CHQ-DZM или CHQ-SZM .