Магазин

THC-B100 ASX Програматор

Всеки датчик има свой собствен ESP Loop адрес поставен между позициите1 и 127 чрез програмиране. Адреса на датчика е съхранен в енерго-независима запомнящо устройство в датчика, адреса може да бъде променен с помощта на ръчен програматор.