Магазин

V-TEC DT-DPS

Разделител на двупроводната комуникационната линия, пластмасов корпус с
възможност за монтаж на DIN шина. Използва се в комбинация с PS4-24V или PS5-
24V. Размери:89×70×45мм.

Категория: