Магазин

Воден пожарогасител 9л.

(Външен диаметър):  ф180мм
(Обем): 11.33л.
(Дължина на цилиндъра): 525мм
(Тегло на цилиндъра): 5.0кг.
(Тегло на пожарогасителя): 14.6кг.
(Гасително вещество в пожарогасителя – вода): 9л.
(Температурен интервал): -0С +60С
(Максимално работно налягане): 18bar
(Тестово налягане): 27bar
(Работен газ): Азот
(Минимална дебелина на цилиндъра): 1.30мм
(Материал): St12/DC01
(Пожарен клас): 21А(13A)
(Размер на опаковката): 19X20X64cm