Магазин

Зонови и релейни разширители за пожароизвестителни/ пожарогасителни контролни панели Fighter

Зонови и релейни разширители

PH.ZE.FIT.08 Зонов разширител за пожароизвестителни/ пожарогасителни контролни панели Fighter (PCB)

 • разширява капацитета на пожароизвестителния контролен панел с 8 зони
 • зонови терминиращи резистори: 4,7Κ / 0.5W
 • консумация в режим на готовност: 60mA
 • автоматична детекция на модула при свързане към инсталацията
 • свързване с всички модули в системата чрез RS-485 BUS

PH.RE.FIT.08  Релеен разширител за пожароизвестителни/ пожарогасителни контролни панели Fighter (PCB)

 • работно напрежение: 27.5 Vdc от бъс терминалите
 • разширява капацитета на пожароизвестителния контролен панел с 8 релейни изхода
 • зонови терминиращи резистори: 4,7Κ / 0.5W
 • консумация в режим на готовност: 85mA
 • наблюдавани, релейни изходи с предпазител 1.5A
 • свързване с всички модули в системата чрез RS-485 BUS