Магазин

CHQ-POM Захранващ входно/изходен модул CHQ-POM

Устройство с малки размери, проектирано с цел включване към ESP адресния кръг на устройства от множество различни производители. Осигурява номинално захранване от 24 V DC, с възможност за настройка нивото на тока от 2 до 32 мА (със стъпка от 2мА). Разполага също така и с два контролируеми входа. Подава номинално напрежение 24 V DC с различни нива на тока от 2 до 32мА със стъпка от 2мА. Свободно избираем от потребителя изходящ ток. Разполага с два контролируеми входа. Компактната конструкция осигурява лесно включване към ESP адресния кръг на устройства на различни производители, като IFD-E. Цветни кабелни конектори за улесняване на инсталацията.