Магазин

DFJ-AE3 Конвенционален термичен детектор с фиксирана температура на сработване 60° C

DFJ-AE3

  • използва термистор и специална схема за линеаризация осигуряващи линейна реакция на термичния детектор.
  • електронно линейно откриване на пожар по топлинното излъчване
  • изход за изнесен индикатор
  • широк диапазон на напрежение (9.5 ~30V DC)
  • два светодиода за 360° видимост
  • серия от съвместими основи
  • съответствие с LPCB и VdS