Магазин

Fighter FRTCP-IP

TCP/IP – RS232 комуникационен модул за пожароизвестителни/ пожарогасителни системи Fighter

FRTCP-IP се свързва директно към контролния панел Fighter. Осигурява пълен достъп и контрол над панела в реално време, локално чрез серийния порт RS232 или чрез интернет (TCP / IP) на компютър със специализираният Fighter ProVision софтуер.

Програмирането на комуникационните параметри на модула FRTCP-IP се извършва от менюто на всяка свързана към системата клавиатура Fighter.

 • захранване-10 pin конектор
 • 5VDC or 12-24 VDC-2 посочен терминален блок-12-24VDC
 • консумация – 250mA MAX
 • комуникационни портове – Ethernet, Serial RS232
 • заземяване-50 V
 • конектор – Female D9
 • пълна галванична изолация
 • конектор-RJ45
 • тип на Ethernet връзката-10/100 Mbps
 • LED индикатори
 • захранване – светва, когато модула е захранен
 • грешка – обозначава, че напрежението е повече от 50 V
 • LED1  – свързан е отдалечен клиент към системата
 • размери-10.5 x 7.5 cm
 • работна температура/ влажност-0-50°C, 95% max RH