Магазин

Loop TTE

Модул разширение – 1 контур, протокол. TTE комуникационен протокол (
Поддържа работа със серия SensoIRIS). Макс. брой свързани устройства – 250. Макс.
консумация на устройствата – 0.5A;