Магазин

Simpo

Адресируема пожароизвестителна централа, модулна, 1 контур протокол Teletek
Electronics , разширяема до 2 контура, 250 адреса в контур, LCD дисплей, LED
визуализация за 16 зони, място за акумулатор 1х18Аh. SIMPO е идеално решение при
необходимост от използване на икономически ефективна адресируема система. EN54 –
2/4.