Магазин

SensoIRIS BSST IS

Адресируема пиезо сирена с флаш с основа за автоматичен пожароизвестителен
детектор със вграден изолатор. EN54-17