Магазин

SensoMAG M40

Мултикритериен детектор EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50μA. ED индикация с 360°
видимост. EN54 – 5/7.